Modernkritik drivs av Ingemar Ed

Modernkritik startades i början av 2011 och drivs av mig, Ingemar Ed.

Syftet med sidan är att samla mina och andras tankar om i första hand makt, modernitet och miljö. Jag vill granska och tydliggöra den västerländska kapitalistiska kulturen och de globala asymmetrier den skapar. Nyckelbegrepp är kolonialism/postkolonialism, politisk ekologi och teknikkritik, vilket innebär ett ifrågasättande av framstegstanken och etablerad moderniseringsteori.

Jag är utbildad och verksam arkitekt med erfarenhet från bostadsprojekt och stadsutveckling i Stockholm och på andra platser i landet. Sedan våren 2015 arbetar jag på ett litet arkitektkontor på Södermalm. För att förstå det ”gröna” teknologiska paradigm som styr den byggda miljön har jag utbildat mig till internationell passivhusdesigner. Jag har under senare år gått doktorandkurser och deltagit i seminarier på KTH, hos Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, vilket gett mig en inblick i deras arbete. Mitt mål är verka som oberoende bloggare och skribent.

Jag kommer att skriva om till synes skilda ämnen och medvetet omfatta mycket. Om en röd tråd kan anges är det tron på ökad global rättvisa och en fungerande postkapitalistisk värld, vilket i dessa tider av ojämlik utveckling alltjämt tycks avlägset.

IMAG1051