Var Tamas och Kjöller söker sina fakta

Huvudhandlingen är som följer: Författaren Gellert Tamas har tagit rättslig hjälp för att tvinga DN och chefredaktören Peter Wolodarski att införa rättelser av Hanne Kjöllers artiklar om de apatiska barnen, vilka enligt Tamas används för smutskastning av både barnen och honom själv. Tamas argument – som framförs med behärskad vrede – är tydliga nog (se Aftonbladet 11/6 Stoppa Hanne Kjöllers lögner och 25/6 Oförsvarbart, DN). DN bemöter dem inte i sak men vägrar att böja sig. Enligt Tamas står den svenska pressetiken på spel; det blir spännande att se hur han driver det vidare.

För mig som är oinvigd i journalisters konkreta arbetsmetoder har artiklarna dessutom visat var de söker sina fakta. Särskilt intressant är hur Kjöller jämför mediabevakningen av Stockholmsförorterna Husby och Bagarmossen (DN 24/5 2013) och skriver:

Slutligen bara. Påståendet att medierna struntat i Husby innan det började brinna. I mediearkivet Presstext ger en sökning mellan den 1 maj 2010 och den 1 maj 2013 sammanlagt 1.176 träffar. Bagarmossen, som har lika många invånare, renderade 367.

Men där gjorde hon det för enkelt för sig. Tamas upprepar sökningen i Presstext men ägnar dessutom fruktsam tid åt att granska utfallet. I Kjöllers statistik medtogs (i hastigheten?) alla artiklar som handlade om ”Husby” utan vidare precision och blandade därför in träffar som Västra Husby (utanför Norrköping), en norsk skådespelare (Hans-Erik Dyvik Husby) och en travhäst (Husby Lynet). Felen i Kjöllers artiklar om de apatiska barnen tycks vara av minst lika allvarlig art.

Ett särskilt skäl Gellert Tamas anger för upprättelse är att alla artiklar numera lever kvar. Kjöllers texter är ”lätt tillgängliga genom mediearkiv som Retriever och Newsline” och kommer trots sitt felaktiga innehåll att citeras och återciteras framgent.

Lämna en kommentar