Varning för ideologisk konsolidering

Lördagens huvudledare i DN (7/6) var ett typiskt credo till västerländsk rättfärdighet och exempel på en ny kalla kriget-retorik. Det enkla budskapet var att vi är lika rätt ute nu som vi var rätt ute förr. Moralen har varit västs ständiga följeslagare inom den internationella politiken.

Denna åsikt – för det är förstås en åsikt – brukar i normalfallet inte beläggas av större mängder fakta eller logik utan signaleras istället med hjälp av samtida och historiska markörer. Tidningsledare, med cirka 600 ord, tillåter inga djupare analyser, men framställningsformen förstärker våra redan förvärvade uppfattningar och leder oss bort från alternativa tänkesätt. Ryssland, Kina, eller andra tänkbara kontrahenter har egentligen bara en möjlighet att vinna vårt gillande; att handla så som vi vill och förväntar oss med utgångspunkt i den världsbild vi propagerar. Tveksamheter och komplikationer utelämnas konsekvent och det finns skäl att varna för en ideologisk konsolidering.

För att få exempel på förenklade perspektiv och polariserande dikotomier kan vi ge oss rakt in i texten. Ledaren skriver:

Under kalla kriget kände USA och västvärlden ett moraliskt kall att stå upp mot Stalins och hans efterföljares totalitära välde. Det vilade på övertygelsen att demokrati och mänskliga rättigheter är vida överlägset kommunistiskt förtryck.

Det är högstämda tongångar, men om detta utdrag behandlas som en lärobokstext skulle en kritisk läsning kunna motivera följande instuderingsfrågor.
– I vilka fall erbjöd USA och västvärlden andra länder demokrati och mänskliga rättigheter och i vilka fall stödde man istället diktaturer?
– Vilka skäl kan ha legat bakom dessa ställningstaganden?

Deklarationer om frihet är legio inom västerländsk liberalism. I ledaren betonas detta genom rubriken ”Frihet ingen dålig moral” som manar till en aktiv och möjligen interventionistisk utrikespolitik från frihetens självutnämnda kärnområden USA och NATO. Ledarskribenten anar dock orosmoln.

Krigen i Irak och Afghanistan sådde tvivel om den egna förmågan. Obamas försiktiga utrikespolitik har sina fördelar, men vållar också osäkerhet om hur världsordningen egentligen ser ut.

Här menar jag att skribenten undviker den viktigaste konsekvensen av dessa båda krig, nämligen att de inte bara sådde tvivel om den egna förmågan utan också om den egna moralen. De lösa grunder krigen startades på har tillsammans med det efterföljande drönarkriget betonat den starkare partens tolkningsföreträde och undergrävt tron på internationell rätt. Dubbelmoralen kom i obarmhärtigt ljus då den amerikanske utrikesministern John Kerry vid Rysslands övertagande av Krimhalvön utan spår av ironi sade ”man kan inte bara invadera ett annat land under falska förevändningar för att hävda sina egna intressen”. Hyckleriet är här så uppenbart att det knappast behöver påpekas. Att också Ryssland och Vladimir Putin förstått det handlingsutrymme som USA:s självsvåldiga agerande möjliggjort var bland annat tydligt vid en presskonferens om Ukraina den 4 mars.

Att Ryssland nu utsätts för ekonomiska sanktioner och har uteslutits ur G8-gruppen bör i första hand ses som ett uttryck för globala maktförhållanden. Säkert är det denna monopolära världsordning – alltid odiskutabel under George W. Bush – som skribenten vill att Obama skall befästa mot en multipolär ordning där även Ryssland och Kina har utrymme att (miss)bruka sin styrka. Här har DN sedan länge, tämligen enögt, valt sida. Det enda problem man har sett är att USA varit för svagt.

De globala och mellanstatliga relationerna kan inte reduceras till en fråga om vilken samhällsmodell man skulle föredra av det förenklade motsatsparet demokrati och totalitarism (som oftare borde kompletteras av erkännandet att alla stater har mer eller mindre totalitära inslag). Där är svaret för de allra flesta givet. Men som Sven Lindqvist gång på gång visat är den första fråga vi bör ställa oss vilka brott och vilken krigshets som utförs i de västerländska demokratiernas namn och hur vi skall begränsa dessa verkningar.

Lämna en kommentar