Den israeliska lobbyn

Our critics use (…) three tactics to go after us (…) they smear us (…) they constantly misrepresent our arguments (…) and we are frequently accused of doing shoddy scholarship

John Mearsheimer

Den israeliska lobbyn 1 fix
Året är 2007. Två amerikanska forskare, John Mearsheimer och Stephen Walt, har skrivit en bok om den israeliska lobbyn. De vet att ämnet är känsligt och har berett sig på strid. Då de förutser anklagelser om konspirationsteorier har de placerat lobbyn i kärnan av det amerikanska samhället och kallar den ”lika amerikansk som äppelpaj”.

Mearsheimer/Walt vill göra tydligt att de tror på det amerikanska systemet, att det är motivet till deras bok (The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy, 2007) . De menar helt enkelt att lobbyn (en israelisk, inte judisk) skapar problem för både USA och Israel. Bekymret är att situationen inte kan diskuteras, eller ens nämnas vid namn. Ämnet är belagt med tabu.

Vad forskarna säger kan i korthet sammanfattas så här.

Det faktum att staten Israel särbehandlas av USA, både ekonomiskt och militärt, är en direkt följd av lobbyn. Denna särbehandling kan inte motiveras då Israel, utan att uppträda sämre än andra stater, knappast uppträder bättre. (Som en fotnot anser de att Israels existens inte längre är hotad.) AIPAC, (The American Israel Public Affairs Committee) är den näst starkaste lobbyorganisationen i Washington. Deras kampanjer har brännmärkt personer som Jimmy Carter, som efter sin bok Peace not Apartheid har utmålats som judehatare. Lobbyn har påverkat amerikansk politik under många år och medverkat till avsättandet av flera uppsatta personer.  Israellobbyn var drivande bakom Irakkriget och hade siktet inställt på Iran. Att den amerikanska kongressen var ett av bin Ladens mål den 11 september berodde på dess Israelvänliga politik, vilket har tystats ner, etc. I förlängningen är lobbyn till hinder för alla USA:s mål i Mellanöstern: 1. Att hålla oljan flödande 2. Att stoppa kärnvapenspridningen 3. Att hantera terrorhotet mot USA.

Mearsheimer/Walt anser helt enkelt att USA borde behandla Israel som en normal demokrati.

Mottagandet av boken var att förvänta. Forskarna möttes av hätska angrepp och osakliga beskyllningar. För första gången blev de ifrågasatta som yrkesmän och fick besvara frågor om slarvigt arbete, felaktigt tolkande av fakta, osv. Alla invändningar samlade Mearsheimer/Walt upp och besvarade i en 80 sidor lång kommentar. I USA blev recensionerna av boken genomgående negativa och avfärdande. I Storbritannien var tvärtom sju av åtta recensioner positiva och även i Israel fick den bättre respons. Detta stärker de erfarenheter som gjorts av bl a Noam Chomsky, dvs. att den amerikanska indoktrineringen inom media och politik förefaller särskilt stark.

Boken har inte översatts till svenska och de referat som publicerats har utgått från det amerikanska mottagandet.

 

Lämna en kommentar