En blogg

Publicerad i Bloggande 2011-02-27 av IE

Blogg betyder webbloggbok, eller webbplats med periodiskt publicerade inlägg, men jag kommer att publicera mina texter stötvis och relativt sällan ägna mig åt dagsfärska nyheter.

Mitt syfte är bl.a. att samla egna och andras tankar om vad Immanuel Wallerstein kallar världssystemperspektivet, som i korthet sammanfattas:
– det globala samhället av idag baseras på ett system som började utvecklas i Västeuropa under 1400-talet och växte genom erövring till att täcka hela jorden
– detta system är kapitalistiskt och ojämlikt, med en arbetsdelning mellan centra och periferi
– systemet har en utvecklingshistoria och därmed ett slut

Wallerstein är inte någon husgud, andra har sagt mycket av vad han säger och ibland med större kraft, men det han gör är att vända våra blickar från samtiden, från vår vilja till självrättfärdiganden och försvaret av mycket som är oförsvarligt, till de långa tidperspektiven och till destruktiviteten i vår civilisation. Det blir ett urval av skrifter, bilder och film jag anser relevanta för tolkningarna. Men mina texter kommer också att bli samtida och smala, att handla om svensk politik, stadsplanering och skönlitteratur.

I många fall kommer tidningarnas ledarskribenter att granskas. Ledarsidorna, med sin starkt ideologiserade åsiktsbildning, är avsedda att ge oss de råmärken som begränsar åsiktsutrymmet. De vägleder oss i vad som är ”seriös” debatt. Ofta leder det till att viktiga, och avgörande, frågor aldrig ställs.