Vem är Seiji Fuji?

Publicerad i Nationalism 2014-05-16 av IE

Sista natten i Japan fann jag en bok på vårt hotellrum (APA hotel i Narita) och tog den att läsa på planet hem. Dess engelska titel var Japan Pride – A Proposal for Revival (2013) och med den började mitt utforskande av den moderna japanska nationalismen. Boken var skriven av författarpseudonymen Seiji Fuji, alias Toshio Motoya; en framgångsrik affärsman, essäist och tillika ägaren av hotellkedjan APA.

Vem är Seiji Fuji 1 fix

Seiji Fuji – Toshio Motoya

Fuji-Motoya framstår som en 71-årig playboy, som avbildas tillsammans med snabba bilar, motorcyklar, segelbåtar och vapen, men han är trots allt ingen oäven skribent. De tolv essäerna i Japan Pride, som ursprungligen publicerats i Motoyas egen tidskrift Apple Town, ger en tillräcklig grund för hans idéer om Japans historia men också skälen till att han vill sprida detta synsätt bland japanerna.

Även om Motoyas texter åberopar det japanska folket i etnisk-historisk mening är de egentliga mottagarna sannolikt politiker på högerkanten som omedelbart, eller åtminstone på medellång sikt, har förmågan att omsätta några av hans planer i handling. Det är här det med aktuella händelser i minnet blir riktigt intressant.

2008 utlyste Motoya en allmän uppsatstävling under rubriken ”Sanna tolkningar av modern historia” som vanns av den dåvarande befälhavaren för flygvapnet inom Japans självförsvarsstyrkor, Toshio Tamogami. Då Tamogamis uppsats Was Japan an Aggressor Nation? innebar en fullständig uppgörelse med den japanska självbilden efter kriget och den sittande regeringens linje ledde den också snart till hans avskedande. För att stävja åsiktsyttringen tjänade det dock föga. Tamogami tog chansen att tala ut och en synlig spricka inom den japanska staten hade därmed bildats.

En annan händelse som spelat de japanska nationalisterna i händerna är premiärminister Shinzo Abes kontroversiella besök vid Yasukunihelgedomen i Tokyo, 26:e december 2013. Varje politisk visit vid denna Shintohelgedom, som hyllar minnet av de cirka 2,5 miljoner japaner som dött i krig och som symboliserar den japanska imperialismen, uppfattas av både Kina och Korea som ingenting mindre än en provokation. Abe anses ha äventyrat Japans ställning i världen men intressant nog var återtagandet av Yasukuni något Motoya länge propagerat för, bland annat i en artikel från januari 2013 där det listas bland saker som Abe borde göra. På denna lista förekommer även avskrivande av historiska kontroverser som Nankingmassakern och frågan om de koreanska tröstekvinnorna. Så medan världen frågar sig varför Abe tog den risk han gjorde bör vi kanske fråga oss vilka som uppmuntrade honom och vad hade han att vinna.

Medan maktbalansen mellan USA och Kina gradvis förändras hamnar Japan i en nytt läge. Är det ensidiga samarbetet och beroendet av USA längre lika självklart? Söker man en anpassning till en multipolär världsordning? Guidade av debattörer som Toshio Motoya har Japan börjat skriva om sin historia.