Bildt representerar det ekonomiska förtrycket

Publicerad i Nykolonialism 2011-10-28 av IE

Bildt representerar det ekonomiska förtrycket 01

I varannan mening fred, i varannan olja. Så inledde den nyblivne styrelsemedlemmen Carl Bildt sitt försvar av Lundin Petroleums oljeutvinning i södra Sudan.
Runt sekelskiftet hade politikern Bildt lämnat sina uppdrag och tagit steget över till näringslivet. Med sina meriter var han ett välkänt och respekterat namn, och det var värt pengar. På kort tid växlade den förre moderatledaren sitt politiska kapital till ett ekonomiskt. Från att ha varit Bosniens beskyddare blev han oljeindustrins.  

För jordens fattiga har oljan varit en förbannelse sedan oljebolagen för drygt hundra år sedan började delade upp världen mellan sig.
I Afrika är situationen i Nigerdeltat ett talande exempel. Här har oljeutvinning pågått sedan 1956, utan att vinsterna kommit lokalbefolkningen till del. Ogonifolket lever i yttersta fattigdom, omgivna av en förstörd natur. För sin försörjning sticker de hål på oljeledningarna, raffinerar råoljan över öppen eld, och säljer den i dunkar. I desperation förs ett gerillakrig mot exploatörerna. Men efter mer än femtio år har det nigerianska folkets viktigaste naturresurs endast berikat utlänningar.

Det är mot en smutsig bakgrund utrikesminister Bildt och Lundin Petroleum vill koppla olja till fred. Mot dem talar samtiden och historien. I deras fall rör det sig om Darfur och Ogaden, provinser i diktaturerna Sudan och Etiopien. För Darfur har notan för exploateringen redan kommit. Rapporten ”Unpaid Dept”, skriven av människorättsorganisationer, redovisar storskalig död, fördrivning, och förstörelse av källa till utkomst. Anklagelserna har lett till en utredning om folkrättsbrott.

Vem är Carl Bildt? Är han politikern som stundom talat sig varm för demokrati? Är han affärsmannen som sluter avtal med diktaturer utan hänsyn till en fattig befolkning? Att rollerna alls kan skiljas åt är kulturellt betingat. Nazismen och kommunismen har gjort svenskar och européer förtrogna med det politiska förtrycket. Men det finns en annan typ av förtryck som innebär att se sin familj svälta medan makthavarna lever i överflöd och säljer landet till utlänningar. Det är ett ekonomiskt förtryck som döljs bakom ordet frihandel.