NATO är inte lösningen

Publicerad i Svensk vapenexport 2012-04-09 av IE
I samband med den saudiska vapenaffären hävdade DN:s huvudledare att frågan om omoralisk vapenexport kunde lösas genom ett svenskt Natomedlemskap. Av detta skäl skickade jag en insändare till tidningen, som dock inte fördes in. Möjligen är jag för snabb med att se ett mönster i detta; insändare som uttrycker direkt kritik av tidningens ställningstaganden förs inte in. Även om det, så långt, gällt i mitt fall så är det statistiska underlaget givetvis litet. Nåväl, detta är vad jag skrev.
Knappt hade den senaste vapenskandalen hunnit avslöja den svenska omoralen innan ett förslag till lösning kastades fram (DN:s ledare 10/3). Sverige borde gå med i Nato. Det är den svenska alliansfriheten som tvingar oss till omfattande vapenexport, som driver oss i famnen på diktaturer. Ett medlemskap i Nato skulle därför lösa oss ur vårt moraliska dilemma.
Men det moraliska i Natomedlemskapet företer alla tecken på bluff. Sverige har redan ett djupgående samarbete med Nato, som insatserna i Afghanistan och Libyen visat, och flera av vapnen vi säljer utvecklas redan i samarbete med främmande makt. Så mycket för neutraliteten. Men viktigast ur ett moraliskt perspektiv är att Nato är den sammanslutning av stater som rustar världen.
Natoländerna, med USA och de västeuropeiska stormakterna i spetsen, står för två tredjedelar av den globala vapenexporten. På sändlistan finns diktaturer såväl som demokratier och när Nato ger sig ut i världen är det de egna vapnen man möter. Det är ingen lösning att låta vår dubbelmoral uppgå i någon annans.
Inte ens det saudiska problemet blir löst. Det saudiska kungahuset är en av Natos mest pålitliga allierade; sedan Gulfkriget på rätt sida i varje konflikt. USA:s kontakter med saudierna har varit långtgående, omfattande och bitvis hjärtliga.Vid årsskiftet tecknade Vita Huset ett avtal om försäljning av 84 nya stridsflygplan och uppgradering av ytterligare 70 med Saudiarabien. Affären utgör det viktigaste ledet i en omfattande saudisk upprustning.
Problemet är att dagens Sverige inte begagnar sig av den självständiga röst alliansfriheten medger. Men medlemskapet i Nato skulle tysta den rösten permanent och medför inte heller några moraliska fördelar gällande vapenexporten.
Idén om Natomedlemskap kan från denna utgångspunkt inte försvaras intellektuellt. Det är av detta skäl som förslaget inte rubriksätts, utan smygs in i ledarspalten. Istället för en tydlig deklaration: ”Sverige bör gå med i Nato”, kommer detta vaga, vädjande, försåtliga sätt att uttrycka detsamma. Det är den sista kvarvarande försvarsalliansen (som om det enbart handlade om vår försvarsförmåga). Om vi går med kan vi sälja våra vapen till demokratier istället (men underförstått låta Natoländerna USA och Storbritannien sälja till saudierna istället!)

Svenska vapen dödar

Publicerad i Svensk vapenexport 2011-05-20 av IE

Den amerikanska vapenlobbyorganisationen NRA:s slogan ”Guns don’t kill people, people kill people” tycks ur ett svenskt perspektiv mycket lätt att bemöta. Vi ser helt enkelt den stora vapentillgången i det amerikanska samhället som en huvudorsak till att USA har den högst frekvensen av vapenrelaterat våld av alla utvecklade länder. I Sverige råder nationell enighet om att restriktiva vapenlagar är bra för vårt samhälle.

Vår utblick på världen är tyvärr en annan. Förra året var Sverige världens största vapenexportör räknat per capita, och bland de tio största i absoluta tal. Vår vapenexport var sannerligen inte restriktiv.

Kanske är en bättring på väg. I mars förespråkade vice statsminister Jan Björklund att lagstiftningen för vapenexport skulle skärpas. Enligt Björklund skulle demokratier och ”länder som vill vara demokratier” få köpa, men inte diktaturer.

Om man bortser från att lagstiftningen på området redan är stark men att praxis för vapenförsäljningen bryter mot lagen, kan man notera något annat. Är inte Björklunds synsätt identiskt med vapenlobbyns? Det han säger är att vapen i händerna på rättskaffens ägare – ja, till och med ägare som söker bot och bättring – inte är ett problem. Vår vilja att pumpa vapen in i världssystemet är inte omoralisk så länge de går till ansvarsfulla ägare. Svenska vapen skall bygga demokrati. Det är inte vapnen som dödar.

Kan Sverige, som nybliven världsmästare i vapenexport, vara redo för en slogan? Svenska vapen dödar inte. Eller. Svenska vapen bygger demokrati. Kan de bli till bakrutedekaler, och få pryda svenska skolväskor och jackor?
Enligt SIPRI Yearbook (2008) svarade USA och Västeuropa för 92,7 procent av den internationella vapenförsäljningen. Det borde vara chockerande siffror för de som verkligen tror på just dessa länders önskan till nedrustning.