Sjukskrivningar, stress och stroke

Publicerad i Sjukskrivningar 2011-05-18 av IE

Hanne Kjöller är DN:s ivrigaste och mest hårdhudade deltagare i sjukskrivningsdebatten. Hennes senaste artikel (DN 13 maj) heter ”Stroke av stress?” och beskriver ett möte med åsiktsmotståndaren och läkaren Jenny Fjell. Kjöller målar gärna bilden av läkaren som patientens medgörliga ombud i strid med Försäkringskassans tuffa men rättvisa lagtolkning. Lagen framstår i detta sammanhang som objektivitetens och beständighetens värn, fri från den känslosamhet som präglar mötet mellan läkare och patient.
Känslosamheten, och bristen på rationalitet, försöker Hanne Kjöller belysa med ett exempel. Läkare Fjell vill enligt henne knyta insjuknanden i stroke till den stress och psykiska belastning som följt av ett tuffare arbetsklimat allt sedan början av 90-talet. Kjöller triumferar: Enligt Socialstyrelsen har ju tvärtom insjuknandet i stroke minskat sedan 90-talets slut! Stroke bör inte kopplas till stress.

Men är det rätt? Strokefallen har haft en tydligt nedåtgående trend sedan 50-talet men med den största minskningen under de senaste tio åren. I Folkhälsorapport 2009 skriver Socialstyrelsen att det sannolikt beror på att blodtrycksnivåerna i befolkningen har sjunkit först under senare år. Istället för intäkt på Kjöllers frikoppling mellan stroke och stress kan siffrorna alltså förstås som de gynnsamma effekterna av bättre kostvanor och blodtryckssänkande medicinering. Socialstyrelsen skriver vidare att ”Stress och bristande återhämtning ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar”. De stöder alltså läkare Fjell.

Den linje Hanne Kjöller driver till stöd för alliansens politik, med hårdare tag mot de sjukskrivna, motiveras i första hand av samhällsekonomi (vi har inte råd) men även – och det är viktigt – av ett misstänkliggörande av skälen till sjukskrivning. Inte minst gäller detta stressrelaterade diagnoser som utbrändhet och utmattningssyndrom. Och hur hon än letar tycks hon bara få vatten på sin kvarn.
Det är synd, då Socialstyrelsen inte bara levererar statistik att klippa in i artiklarna utan faktiskt också kan hjälpa Hanne Kjöller med tolkningarna.